Fra du låser opp en sykkel, til den blir plassert på korrekt vis og låst i et at våre stativer, er du ansvarlig for sykkelen. Blir en sykkel stjålet og den ikke kommer tilbake innen 14 dager, vil du bli erstatningspliktig for sykkelen.
Etter 14 dager vil du få en faktura på 7. 500 NOK. Vi vil selvfølgelig kontakte deg i forkant.

Pass derfor på at sykkelen er plassert korrekt vis når du parkerer den, og at den er låst før du forlater den.
Setter du fra deg bysykkelen utenom et av våre stativer, skjer det helt og holdent på eget ansvar.

Hvorfor blir fakturaen sendt ut etter 14 dager?

Bysykkel er en delingstjeneste og en bysykkel som ikke er tilgjengelig i anlegget utgjør en stor forskjell for alle våre medlemmer. En sykkel som har vært utilgjengelig i 14 dager utgjør mange tapte turer, og vi må erstatte sykkelen.

Hva sier vilkårene om dette?

Er en sykkel ute av anlegget i 14 dager, er dette brudd på våre vilkår.
Derfor vil man bli erstatningspliktig for denne i henhold til vilkårene. Dette er uavhengig av om sykkelen kommer tilbake etter 14 dager eller ikke.

Fullstendige vilkår for bruk av Trondheim Bysykkel

Did this answer your question?