Utvidet leie blir aktivert automatisk når leien din går over 60 minutter.

  • Utvidet leie gjør det mulig å bruke sykkelen i opptil 7 timer totalt per tur.
  • Du blir varslet før utvidet leie starter.
  • Etter de inkluderte 60 minuttene, koster det 15 kr per påbegynte kvarter.
    Det vil si at du kan ha en sykkel i 7 timer, med maksimal pris på 420 kr.

Relevante artikler:

Did this answer your question?