Du kan ha en sykkel i 60 minutter per tur. Om du vil bruke den lenger vil du bli belastet i henhold til overtidsbruk.

Med utvidet leie kan du ha sykkelen i totalt 6 timer og 45 minutter, mot 5 kr per kvarter etter de inkluderte 60 minuttene har gått. 

Did this answer your question?