Du kan ha en sykkel i 45 minutter per tur. Om du vil bruke den lenger kan du aktivere Utvidet leie på nettsiden eller i appen. 

Med utvidet leie kan du ha sykkelen i totalt 6 timer og 45 minutter, mot 5 kr per kvarter etter de inkluderte 45 minuttene har gått. 

Utvidet leie må aktiveres før sykkelen låses opp, og forblir aktivert til du deaktiverer den igjen.

Did this answer your question?