I 2018 ble Trondheim Bysykkel oppdatert med flere og nye stasjoner, splitter nye sykler og brukervennlig app. 20 eksisterende stasjoner har så langt blitt til 52, hvor systemets 750 sykler kan plasseres. Det er i løpet av 2019 og 2020 planlagt 9 nye strategisk plasserte stasjoner som vil gjøre brukeropplevelsen enda bedre. Prosessen fra tenkt til ferdig stativ er lang og involverer mange mennesker og beslutninger. Hvordan bygger vi egentlig Trondheim Bysykkel?

 1. Planlegging: I tett samarbeid med Trondheim kommune vurderer vi et utvalg av aktuelle lokasjoner. Med utgangspunkt i de 20 eksisterende stasjonene, har vi utvidet anlegget i et nettverk, hvor vi tar hensyn til ulike målpunkt (hjem, jobb, skole, handel, rekreasjon), attraksjoner, kollektivknutepunkt og viktige ferdselsårer.
 2. Befaring: En stasjon lar seg ikke bygge med mindre det er fysisk plass til det, og det vet vi ikke før vi har vært der og sett med egne øyne. Vi har med målerutstyr, og undersøker grunnen, tilgang til strøm, plassering i forhold til sikkerhet for gående og kjørende etc. Mange steder viser seg ikke å være egnet, andre steder kan fungere om vi for eksempel tar noen parkeringsplasser. I de fleste tilfeller må det være mulig å få strøm dit.
 3. Tegning: Stasjonen med reklamevitrine og søyle tegnes inn i kart som et konkret forslag, med mål for lengde, dybde og høyde. Vi har både enkelt- og dobbeltsidige stasjoner, hvor det er plass til henholdsvis tre eller fem stativ pr plate. Antall plater avhenger av plassen tilgjengelig.
 4. Høring: Forslaget sendes ut på intern høring til relevante instanser i Trondheim kommune, som drift, trafikkmyndigheter, park og idrett, By- og Riksantikvaren, Statens vegvesen og andre som kan tenkes å bli berørt.
 5. Avtaler: Om stativet settes på ikke-kommunal grunn må det inngås avtale med grunneier. Det samme gjelder om strømmen hentes fra privat strømkilde.
 6. (Etter punkt 5. kan det skje at vi må tilbake til start, fordi kommunale etater og/eller private har innsigelser til plasseringen på grunn av prosjekter eller lignende. Da ser vi på alternative plasseringer i området.)
 7. Søknad: Først sendes nabovarsel til berørte naboer. Om det ikke har dukket opp hindringer for plasseringen sendes byggesøknader til Byggesakskontoret. Behandlingstiden er inntil 12 uker dersom det ikke foreligger spesielle forhold.
 8. Entreprenørbefaring: Så snart byggesøknadene blir godkjent, gjennomfører vi befaring med vår entreprenør, og går gjennom hva slags arbeid som skal utføres på de ulike lokasjonene.
 9. Søknad: Før vi kan gå i gang med arbeidet må vi, avhengig av hva som skal gjøres, søke nærføringstillatelse (søke om å grave kabelgrøft), arbeidsvarsling og gravemelding. I noen tilfeller må vi ha midlertidig skiltvedtak mens vi graver.
 10. Skiltvedtak: Om det for eksempel skal settes en stasjon på parkeringsplass må det også fattes et nytt skiltvedtak i kommunen.
 11. Graving og utplassering: Når alle tillatelser er på plass kan entreprenøren sette i gang. Stålplater plasseres ut i henhold til tegning, og det graves for fundamentering av søyle og eventuell reklamevitrine. Strøm føres frem i en grøft.
 12. Montering: Til slutt monteres sykkelstativene på platene, og søylen og en eventuell reklamevitrine settes på de fundamenterte stålføttene. Noen stasjoner har en enkel infosøyle, mens andre har betjeningssøyle med skjerm. Har stasjonen betjeningssøyle og / eller reklamevitrine må strøm kobles til. Om stasjonen er plassert tett til gressplen legger vi på gressarmering, slik at gresset ikke blir tråkket ned.
 13. Ferdigattest: Jobben er gjort når vi får en ferdigattest fra Byggesakskontoret. Stasjonen legges inn i appen, og er klar til bruk!

Har du forslag til hvor det bør være en stasjon?

Vi tar gjerne imot forslag til hvor det kan være lurt med en stasjon, for å forbedre anlegget ytterligere. Det vi ser etter er:

 • Plassering som passer inn i det eksisterende nettverket, det vil si ikke for langt unna en allerede eksisterende stasjon.
 • En relativ flat plass på minimum 10 x 2,5 meter med kort vei til strøm og hvor ombæringsbilen enkelt kan komme til.

Send forslaget med nærmeste gateadresse eller GPS-koordinater til stasjonsforslag@trondheimbysykkel.no så tar vi det med til våre samarbeidspartnere i Trondheim kommune. Som du sikkert forstår er det ingen garanti for at får til en stasjon akkurat her, men vi lover å vurdere alle forslag.
Takk for hjelpen!

Did this answer your question?